SĀKUMS
DIEVKALPOJUMI
KALENDĀRS
PASĀKUMI
NOZARES
     Jauniešu nozare
     Diakonija
     Svētdienas skola
     Draudzes koris
     Anonīmie alkoholiķi
     Laulāto kurss
VĒSTURE
FOTO ALBUMS
RAKSTI
MĒS TICAM
AIZLŪGUMI
KONTAKTI

"Centieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs." (Lūkas ev. 13:24) Kādēļ tad ne? Tādēļ, ka viņi nezina, kas ir šaurie vārti. Ticība ir tā, kas dara cilvēku mazu, jā, pavisam niecīgu, tā ka viņš zaudē cerību uz saviem darbiem un turas tikai pie Dieva žēlastības, atteikdamies no visām citām lietām. Bet kainiski svētie (tas ir darbu svētie, skat. 1. Mozus grāmatu 4:3-5) domā, ka šaurie vārti ir labie darbi. Tādēļ viņi nekļūst mazi un neatmet cerību uz saviem darbiem, jā, viņi tos sakrāj lielos maisos, apkraujas ar tiem un mēģina ieiet Debesu valstībā – to nav iespējams izdarīt, gluži kā kamielim ar savu lielo kupri ir neiespējami iziet caur adatas aci. /M.Luters/ 

2018. gadā esam 13 -  ilggadējie dziedātāji - divas Ingas, divas Initas, divas Ilzes, Ingrīda, Dace, Edīte, Taņa, Velga, vienīgais vīru balss pārstāvis Ģirts. Liels prieks par šajā gadā klāt nākušo brīnišķīgas balss īpašnieci Megiju, kura mūsu dziesmu skanējumu papildina ar ģitāras spēli. Pagodinām Dievu un iepriecinām draudzi un baznīcas apmeklētājus ar draudzes un slavas dziesmām ik svētdienu, baznīcas svētku dievkalpojumos un citos pasākumos gan draudzē, gan ārpus tās. Šajā gadā bija prieks apgūt jaunās dziesmu grāmatas repertuāru .Atnākot uz mēģinājumiem, visas rūpes un raizes paliek aiz durvīm. Esam draudzīgi, saprotoši, un ar labu humora izjūtu. Un pats galvenais, mums patīk dziedāt un kopā labi skan!

No koristu sacītā:

·        Dziedāšana korī man ikreiz ir dvēseles piepildīšana ar mieru, prieku un mīlestību.

·        Mūsu koris ir neliels, draudzīgs kolektīvs.Tas ir kā maza mūsu draudzes šūniņa. Paldies Dievam, ka Viņš ir uzturējis mūs savā žēlastībā.Lai mēs dziedam Dievam par godu!

·        Pirmkārt : draudze bez kora ir pusdraudze.

Otrkārt : kad dziedam ar iedvesmu, tad Svētais Gars nolaižas pār mums, un tas ir sajūtams

Treškārt : korī tiec pieņemts tāds, kāds esi, bez nosacījumiem

Ceturtkārt : šo kori negribētu zaudēt nekad.


Lai Dieva svētība un Svētā gara vadība pār mums arī turpmāk!

Kora vadītāja, ērģelniece Inga Lūse.

Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »