SĀKUMS
DIEVKALPOJUMI
KALENDĀRS
PASĀKUMI
NOZARES
     Jauniešu nozare
     Diakonija
     Svētdienas skola
     Draudzes koris
     Anonīmie alkoholiķi
     Laulāto kurss
VĒSTURE
FOTO ALBUMS
RAKSTI
MĒS TICAM
AIZLŪGUMI
KONTAKTI

Tev nav jājautā, kādi darbi būtu darāmi; uzlūko savu tuvāko – tad drīz vien atradīsi daudz vairāk darba, nekā spēsi paveikt. Nepievil pats sevi – nedomā, ka ar lūgšanām, baznīcas apmeklēšanu un ziedojumiem tiksi Debesīs, ja būsi augstprātīgi pagājis garām savam tuvākajam, kad viņam bijusi vajadzīga tava palīdzība. Ja tu šajā pasaulē atstāj viņu ceļmalā guļam, tad Debesu vārtu priekšā viņš gulēs tev ceļā, tā, ka tu nevarēsi tikt viņam pāri, – kā tas notika bagātajam vīram, kas bija atstājis nabaga Lācaru bezpalīdzīgi guļam viņa durvju priekšā. Kristietim savā sirdī jābūt ārstam, savukārt ārējā dzīvē – nastu nesējam dzīvniekam, kas nes savu brāļu nastas. /M.Luters/ 

2018. gadā esam 13 -  ilggadējie dziedātāji - divas Ingas, divas Initas, divas Ilzes, Ingrīda, Dace, Edīte, Taņa, Velga, vienīgais vīru balss pārstāvis Ģirts. Liels prieks par šajā gadā klāt nākušo brīnišķīgas balss īpašnieci Megiju, kura mūsu dziesmu skanējumu papildina ar ģitāras spēli. Pagodinām Dievu un iepriecinām draudzi un baznīcas apmeklētājus ar draudzes un slavas dziesmām ik svētdienu, baznīcas svētku dievkalpojumos un citos pasākumos gan draudzē, gan ārpus tās. Šajā gadā bija prieks apgūt jaunās dziesmu grāmatas repertuāru .Atnākot uz mēģinājumiem, visas rūpes un raizes paliek aiz durvīm. Esam draudzīgi, saprotoši, un ar labu humora izjūtu. Un pats galvenais, mums patīk dziedāt un kopā labi skan!

No koristu sacītā:

·        Dziedāšana korī man ikreiz ir dvēseles piepildīšana ar mieru, prieku un mīlestību.

·        Mūsu koris ir neliels, draudzīgs kolektīvs.Tas ir kā maza mūsu draudzes šūniņa. Paldies Dievam, ka Viņš ir uzturējis mūs savā žēlastībā.Lai mēs dziedam Dievam par godu!

·        Pirmkārt : draudze bez kora ir pusdraudze.

Otrkārt : kad dziedam ar iedvesmu, tad Svētais Gars nolaižas pār mums, un tas ir sajūtams

Treškārt : korī tiec pieņemts tāds, kāds esi, bez nosacījumiem

Ceturtkārt : šo kori negribētu zaudēt nekad.


Lai Dieva svētība un Svētā gara vadība pār mums arī turpmāk!

Kora vadītāja, ērģelniece Inga Lūse.

Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »