SĀKUMS
DIEVKALPOJUMI
KALENDĀRS
PASĀKUMI
NOZARES
     Jauniešu nozare
     Diakonija
     Svētdienas skola
     Draudzes koris
     Anonīmie alkoholiķi
     Laulāto kurss
VĒSTURE
FOTO ALBUMS
RAKSTI
MĒS TICAM
AIZLŪGUMI
KONTAKTI

Kad lūdzam Dievu, mēs uzrunājam Visaugstāko – Viņa godībā un diženumā. Ja Dievs gribētu dot mums tikai sīkas un nenozīmīgas lietas, Viņš nebūtu devis tik cēlu un brīnišķīgu lūgšanas formu un veidu, kā pavēlēdams sacīt: "Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība." Te viņš mums sniedz un dāvā lielus dārgumus un viscēlākās dāvanas Debesīs un virs zemes; Viņš grib, lai tu tās lūdz un gaidi no Viņa. Katrā lūgumā, kuru lūgšanā "Mūsu Tēvs" sakām: svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek, mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien – ir ietvertas gan debesis, gan zeme un viss, kas vien tajās atrodams. Jo – ko tas nozīmē, ka Viņa vārds top svētīts, Viņa valstība nāk un Viņa prāts notiek? Tas nozīmē tieši tik daudz, lai ar šo lūgšanu būtu sakauti visi velni un uzveikta visa ļaunā pasaule. /M.Luters/ 

2018. gadā esam 13 -  ilggadējie dziedātāji - divas Ingas, divas Initas, divas Ilzes, Ingrīda, Dace, Edīte, Taņa, Velga, vienīgais vīru balss pārstāvis Ģirts. Liels prieks par šajā gadā klāt nākušo brīnišķīgas balss īpašnieci Megiju, kura mūsu dziesmu skanējumu papildina ar ģitāras spēli. Pagodinām Dievu un iepriecinām draudzi un baznīcas apmeklētājus ar draudzes un slavas dziesmām ik svētdienu, baznīcas svētku dievkalpojumos un citos pasākumos gan draudzē, gan ārpus tās. Šajā gadā bija prieks apgūt jaunās dziesmu grāmatas repertuāru .Atnākot uz mēģinājumiem, visas rūpes un raizes paliek aiz durvīm. Esam draudzīgi, saprotoši, un ar labu humora izjūtu. Un pats galvenais, mums patīk dziedāt un kopā labi skan!

No koristu sacītā:

·        Dziedāšana korī man ikreiz ir dvēseles piepildīšana ar mieru, prieku un mīlestību.

·        Mūsu koris ir neliels, draudzīgs kolektīvs.Tas ir kā maza mūsu draudzes šūniņa. Paldies Dievam, ka Viņš ir uzturējis mūs savā žēlastībā.Lai mēs dziedam Dievam par godu!

·        Pirmkārt : draudze bez kora ir pusdraudze.

Otrkārt : kad dziedam ar iedvesmu, tad Svētais Gars nolaižas pār mums, un tas ir sajūtams

Treškārt : korī tiec pieņemts tāds, kāds esi, bez nosacījumiem

Ceturtkārt : šo kori negribētu zaudēt nekad.


Lai Dieva svētība un Svētā gara vadība pār mums arī turpmāk!

Kora vadītāja, ērģelniece Inga Lūse.

Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »