SĀKUMS
DIEVKALPOJUMI
KALENDĀRS
PASĀKUMI
NOZARES
VĒSTURE
FOTO ALBUMS
RAKSTI
MĒS TICAM
AIZLŪGUMI
KONTAKTI

Mēs zinām, ka Dievs grib, lai labprāt panesam ciešanas, un ka tajās – labāk nekā jebkurā citā lietā – atklājas Dieva gods. Mēs, cilvēki, bez ciešanām nevaram pastāvēt ticībā un Dieva vārdā; turklāt mums ir cēls un dārgs apsolījums, ka mūsu krusts, ko Dievs liek nest, nav vis kāda parasta lieta, bet brīnišķīgs svētums. Kādēļ tad mēs vairāmies no ciešanām? Mums taču ir mierinājums un apsolījums, ka Viņš mūs nepametīs mūsu ciešanās, bet palīdzēs un izglābs, kaut arī neviens cilvēks vairs neuzdrīkstētos uz to cerēt! /M.Luters/


  
Sveicināti Dobeles Evaņģēliski luteriskās draudzes mājas lapā!

Dievkalpojumi  - svētdienās plkst. 10.00

Svētdienas skola - svētdienās dievkalpojuma laikā, kontaktpersona Inga Linde t.2646399826463998

Jauniešu vakari - interesēties pie Jāņa Spudas t.2940593129405931

Alfa kursi – ceturtdienās, plkst.19.00 Draudzes mājā, kontaktpersona Līga Freiberga t.2643054826430548

Laulību Alfas kurss - otrdienās, plkst.19.00 Dobeles Amatniecības vidusskolā, kontaktpersonas Daiga Rapša t.2656534026565340 vai Indra Sproģe t.2993494329934943

AA grupas nodarbības – pirmdienās, plkst.19.00, kontaktpersona Vilnis Linde t.2610656926106569

Draudzes koris mēģina - otrdienās plkst.18.30 Draudzes mājā, kontaktpersona Inga Lūse t.2980405529804055

Drēbju kamera darbojas – ceturtdienās no plkst.15.00 līdz 18.00 un svētdienās no 12.00 līdz 13.00, kontaktpersona Māra Pole t.2638135926381359

Vīru vakari notiek mēneša pirmajā piektdienā, draudzes namā.

Vīri, izmantojiet šo iespēju piedzīvot īpašu sadraudzību kristīgu vīru vidū, kopā lasot Rakstus, tos pārrunājot, aizlūdzot vienam par otru un vienkārši esot kopā! Atcerieties, ka dievbijība var būt arī vīrišķīga!


 

Dobeles Evaņģēliski luteriskās draudzes organizētie

Kapu svētki

 

10.07.2016 plkst.12:30 Vērpju kapos

23.07.2016 plkst.12:00 Sarkankrogus kapos

23.07.2016 plkst.13.00 Bāļu kapos

23.07.2016 plkst.14.00 Bietleru kapos

23.07.2016 plkst.15:00 Brenču kapos

24.07.2016.plkst.12:30 Meža kapos

24.07.2016. plkst.13:30 Sēju kapos(Naudīte)

24.07.2016. plkst. 14:30 Jaunsesavas kapos

06.08.2016. plkst. 10:00 Pilsētas vecajos kapos

06.08.2016. plkst. 11:00 Virkus kapos


 KontaktiMācītājs 
Oskars Laugalis
mob.: 29492855
e-pasts: jelgavas@lelb.lv


Draudzes priekšniece
Līga Freiberga
mob.: 26430548
e-pasts: ligabrivkalns@inbox.lv


Diakonijas vadītāja
Māra Pole
mob.: 26381359
e-pasts: gaisma.m@inbox.lv


Svētdienas skolas vadītāja
Inga Linde
mob.:26463998
e-pasts: skingali65@gmail.com

 
Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »